Bizgame triển khai app ios và android để quản lý chiến dịch dễ dàng
MINIGAME MẪU
Cất cánh
Cất cánh

Nhóm: Tất cả lĩnh vực

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 400,000đDuy trì: 300,000đ
Vòng quay
Vòng quay

Nhóm: Tất cả lĩnh vực

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 400,000đDuy trì: 300,000đ
Bắn Gà
Bắn Gà

Nhóm: Tất cả lĩnh vực

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 400,000đDuy trì: 300,000đ
Ngẫu nhiên
Ngẫu nhiên

Nhóm: Tất cả lĩnh vực

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 400,000đDuy trì: 300,000đ
Nhắm đúng trúng quà
Nhắm đúng trúng quà

Nhóm: Tất cả lĩnh vực

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 400,000đDuy trì: 200,000đ
Bắn bóng bay
Bắn bóng bay

Nhóm: Tất cả lĩnh vực

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 300,000đDuy trì: 200,000đ
Cuộc chiến sắc đẹp
Cuộc chiến sắc đẹp

Nhóm: Tất cả lĩnh vực

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 300,000đDuy trì: 200,000đ
Cùng nhặt quà
Cùng nhặt quà

Nhóm: Sức khỏe, sắc đẹp

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Miễn phí khởi tạoMiễn phí duy trì
Soi nét đẹp
Soi nét đẹp

Nhóm: Sức khỏe, sắc đẹp

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 300,000đDuy trì: 200,000đ
Đập hộp 8 tháng 3
Đập hộp 8 tháng 3

Nhóm: Tất cả lĩnh vực

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 300,000đDuy trì: 200,000đ
Đâu là ẩn số
Đâu là ẩn số

Nhóm: Thực phẩm, đồ uống

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 300,000đDuy trì: 200,000đ
Vị trí may mắn
Vị trí may mắn

Nhóm: Thực phẩm, đồ uống

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 200,000đDuy trì: 150,000đ