Bizgame triển khai app ios và android để quản lý chiến dịch dễ dàng
MINIGAME MẪU
Đoán đúng trúng quà
Đoán đúng trúng quà

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 200,000đDuy trì: 150,000đ
Thẻ cào may mắn
Thẻ cào may mắn

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 300,000đDuy trì: 200,000đ
Hộp quà may mắn
Hộp quà may mắn

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 300,000đDuy trì: 150,000đ
Đuổi hình bắt chữ
Đuổi hình bắt chữ

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 300,000đDuy trì: 150,000đ
Thử tài trí óc
Thử tài trí óc

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 200,000đDuy trì: 150,000đ
Thách đố đầu Xuân
Thách đố đầu Xuân

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 300,000đDuy trì: 150,000đ
Ai tinh mắt hơn
Ai tinh mắt hơn

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Khởi tạo: 200,000đDuy trì: 150,000đ
Ghép hình đúng - trúng quà to
Ghép hình đúng - trúng quà to

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Miễn phí khởi tạoMiễn phí duy trì
Quay tay hốt quà
Quay tay hốt quà

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Miễn phí khởi tạoMiễn phí duy trì
Bắt đúng trúng quà
Bắt đúng trúng quà

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Miễn phí khởi tạoMiễn phí duy trì
Khung giờ vàng
Khung giờ vàng

video-iconHướng dẫn tạo miniGame

Miễn phí khởi tạoMiễn phí duy trì